‘Art is an inner necessity, where curiosity and wonder are my main driving forces. For me, it’s a path to self-awareness, a reflection of myself and the times I live in. Who am I and who is the other? What do I do? What moves me and what do I leave behind? In my painted representations, I try to balance the dualism and the various contrasts that exist within every individual, such as strong and sensitive, male and female, or mind and emotion.

Dimitrios feels his work is only good when it’s soulful and possesses its own expressive power where words don’t matter. “Why do I create what I create? If I knew that, I probably wouldn’t have made it. The act of creating is one of the most fascinating and beautiful endeavours I can ever wish for.’

‘Kunst is een innerlijke behoefte, waar nieuwsgierigheid en verwondering mijn grootste drijfveren zijn. Het is voor mij een weg tot zelfkennis, een spiegel van mijzelf en de tijd waarin ik leef. Wie ben ik en wie is de ander? Wat doe ik? Wat beweegt me en wat laat ik achter? In mijn geschilderde voorstellingen tracht ik het dualisme en de verschillende tegenstellingen die in ieder mens schuilen, zoals sterk en gevoelig, mannelijk en vrouwelijk of verstand en gevoel, met elkaar in evenwicht te brengen.’
 
Dimitrios vindt zijn werk pas goed, als het bezield is en het een eigen zeggingskracht heeft waar woorden er niet toe doen. ‘Waarom maak ik wat ik maak? Als ik dat wist had ik het waarschijnlijk niet gemaakt. Het creëren zelf is één van de boeiendste en mooiste bezigheden die ik me maar wensen kan.’